Thai  Thai

เขาค้อรีสอร์ท

แนะที่เที่ยว

จุดชมวิว


ทัศนียภาพสวยงามบนเขาค้อ สามารถเลือกชมได้จากจุดชมวิวหลายๆ แห่ง หลัก ๆ ก็คือ
1. จุดชมวิวทะเลหมอกบนเขาค้อ
2. จุดชมวิวบนฐานอิทธิ
3. จุดชมวิวบนพระตำหนักเขาค้อ
4. จุดชมวิวภูทับเบิก
5. จุดชมวิวระหว่างทาง เส้น ทางขึ้นเขาค้อ มี 2 เส้นทางหลัก คือ
- จุดชมวิวสำหรับเส้นทางสายนางั่ว-สะเดะพง (2258) อยู่บริเวณก่อนถึงแยกสะเดาะพง ประมาณ 3 กม. ซึ่งจัดเป็นจุดชมวิว สำหรับพักรถ และสำหรับซื้อสินค้าพื้นเมือง เป็นจุดแรกสำหรับการสูดอากาศเย็นๆ บนภูเขาสูงเข้าปอด ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังเขาค้อ
- จุดชมวิวสำหรับเส้นทางสายพิษณุโลก-หล่มสัก(12) อยู่บริเวณกม.ที่ 108 ชื่อสวนรัชมังคลา เป็นจุดพักรถ และมีสินค้าพื้นเมืองจากชาวเขา ผักสด ผลไม้ กาแฟ และเสื้อผ้า เป็นที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว บนจุดชมวิวจะเห็นหุบเขา บริเวณบ้านน้ำก้อ เบื้องหลังภูเขาสูงใหญ่เบื้องหน้าสลับกันไปมาสวยงาม

Thai
© 2022 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com