Thai  Thai

เขาค้อรีสอร์ท

แนะที่เที่ยว

ไร่ บี เอ็น

ไร่ บี เอ็น
ไร่ บี เอ็น

ไร่ บี เอ็น มีการเพาะปลูกพืชผัก และผลไม้เมืองหนาวนานาชนิด เช่น บรอคเคอรี่ ผักกาดแก้ว บรอคเคอรี่ สตรอเบอรี่ ฯลฯ และดอกไม้นานาชนิด เช่น คาร์เนชัน แกลดิโอลัส แอสเตอร์ ฯลฯ และมีการขายผลิตผลหลากหลายประเภททั้งของสดและของแปรรูป ไร่ บี เอ็น ตั้งอยู่บนถนนสาย 2196 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

Thai
© 2022 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com